ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మొబైల్స్

Fingerprint Sensor

Fingerprint Sensor Mobiles – Telugu Fingerprint Sensor Mobiles – Telugu ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ గత కొంత కాలంగా స్మార్ట్ ఫోన్ సదుపాయాలలో లో ఎక్కువమంది, తాము కొనబోయే ఫోన్లో ఈ సదుపాయం ఉందా! లేదా అని చూస్తున్నఫీచర్. జస్ట్ సింగల్ ఫింగర్ టచ్ తో ఫోన్ అన్ లాక్ చేసుకోవచ్చు. పాటర్న్ లేదా పాస్వర్డ్ లేదా పిన్ నంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకునే అవసరం లేదు, మరియు పాస్వర్డ్ టైపు చేసే శ్రమ ఉండదు, […]

Scroll to top