ఆండ్రాయిడ్

Smartphone Successful Device, Getting Avail Online Things

Smartphone Successful Device, Getting Avail Online Things Smartphone Successful Device, Getting Avail Online Things మితము కానిది పరిమితులు చెరిపివేస్తుంది. కచ్చితంగా ఇది ఇంటర్నెట్ మరియు స్మార్ట్ ఫోనులో నిజమనిపిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ అనేక సంస్థాపరమైన విషయాలలో పరిమితులు చెరిపివేస్తె, స్మార్ట్ ఫోను వ్యక్తిగత విషయలలో కూడా అదే చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. వేగమెప్పుడూ వెంటవెంటనే వేగంగా అందుకోవడమే చేస్తుంది. టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చాలా పనులను వేగవంతం చేస్తుంది. అనేక సదుపాయాలు స్మార్ట్ ఫోను ఆధారంగా […]

New Smart Mobile Phones

New Smart Mobile Phones New Smart Mobile Phones టెక్నాలజీ మారుతున్న కొద్ది స్మార్ట్ ఫోన్లు కొత్త టెక్నాలజీ తో విడుదల అవుతూ ఉంటాయి, మొబైల్ అప్స్ కూడా వెర్సన్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టం కొత్త వెర్సన్ విడుదల అవుతున్నపుడే కొత్త ఫోన్లు కూడా విడుదలకు సిద్దం అవుతాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ os పేరు ఒరియో అనగా ‘ఆండ్రాయిడ్ ఓ’ పిలుస్తారు. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఆధారంగా కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లు […]

Scroll to top