Tag: గ్రహణ సమయ

Jul 18 2018

SuryaGrahanam, ChandraGrahanam Android Mobile Apps

SuryaGrahanam, ChandraGrahanam Android Mobile Apps SuryaGrahanam, ChandraGrahanam Android Mobile Apps సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే భూమి, భూమి చుట్టూ తిరిగే చంద్రుడు ఈ భ్రమణ క్రమంలో చంద్రుడికి సూర్యుడికి మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడే గ్రహణాన్ని చంద్ర గ్రహణం (Lunar Eclipse) అని సైన్సు ప్రకారం చెబుతారు. గ్రహణసమయంలో చంద్రుడు కనబడడు, అలాగే గ్రహణం భూప్రాంతాలన్నింటిలోను ఉండదు, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే సైన్సు ప్రకారం భూమికి సూర్యుడికి మధ్యలో చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు […]