జబర్దస్తు కామెడి

YouTube Mobile Dark Theme Mode For Eye Safety

YouTube Mobile Dark Theme Mode For Eye Safety యూట్యూబ్ స్మార్ట్ ఫోనులో యూట్యూబ్ మొబైల్ ఆప్ (YouTube Mobile App) ఉపయోగించకుండా ఉండేవారు అరుదుగా ఉంటారు. కానీ కలర్ పుల్ వీడియోలు ఎక్కువసేపు చూడడం ఉంటే, అవి కంటికి సమస్యలు తెస్తాయి అంటారు. కాలాక్షేపంగా వీడియో వీక్షణ కాస్తా కొంతమందికి అలవాటుగా కూడా ఉండవచ్చును. ఎందుకంటే ఎక్కువగా చలనచిత్రాలతో పాటు నటీనటుల గాసిప్స్ పైవీడియోలు యూట్యూబ్ ద్వారా హల్ చల్ చేస్తూ ఉంటే, ఎవరైనా […]

Scroll to top