మొబైల్స్

EyeCare Android Mobile Apps

సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానమన్నారు పెద్దలు అంటే ఇంద్రియాలన్నింటిలోను కళ్లు ప్రధానమన్నారు మన పెద్దవారు. ఎందుకంటే చూపులేకపోతే లోకంతో సంభందం సగంపైగా ఉండదు. చూపుతోనే బంధువులను గుర్తుపెట్టుకోవడం, స్నేహితులతో పరిచయం పెంచుకోవడం ఉంటే, చూపుతోనే మనసుకు ఇష్టాలు, అయిష్టాలు వస్తువులపై ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. చూపరులను ఆకట్టుకోవడం ద్వారా సమాజంలో సగం వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంటుంది. అంత బలమైన చూపు మన కళ్లుతోనే సాద్యం. కంటిచూపుతో సమానమైన కెమెరా కనిపెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు భారిగానే ఉండవచ్చు. EyeCare Android Mobile […]

Fingerprint Scanner For Android Smart Mobile

Fingerprint Scanner For Android Smart Mobile ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ fingerprint sensor ద్వారా స్మార్ట్ ఫోనుని అన్ లాక్ చేయడం చాల తేలికగా ఉంటుంది. ఒకసారీ స్మార్ట్ ఫోనులో చేతివ్రేలుని స్కాన్ చేసి, పింగర్ ప్రింటుని సెట్ చేస్తే, అది ఎప్పటికి మొబైల్ అన్ లాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇతర సెక్యూరిటి పద్దతుల కన్నా తేలికగా ఈ fingerprint sensor స్మార్ట్ ఫోనుని అన్ లాక్ చేయవచ్చును. ఎక్కువగా స్మార్ట్ ఫోనులను ఉపయోగించే యువత […]

Smart Mobile Screen Protection Plan Flipkart

Smart Mobile Screen Protection Plan Flipkart To Who Had Purchased Smartphones From Flipkart ఎక్కువ ఖరీదు కలిగిన వస్తువులు ఎక్కువగా ఇంట్లోనో ఆఫీసులోనో అమర్చేవిధంగా ఉంటాయి. కానీ మొబైల్స్ మాత్రం ఎంత ఖరీదు ఫోను అయినా చేతిలోనో, జేబులోనో ఉండాల్సిందే. అయితే ఎక్కువ ఖరీదు స్మార్ట్ మొబైల్స్ కూడా ఫ్లాష్ సేల్సుగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయంటే, చాలమంది చేతిలో 10000/- లు పైగా విలువైన మొబైల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా అందరి చేతిలో ఉండే వస్తువు, […]

Scroll to top