శ్రీమహావిష్ణువు

Aashada Shudda Purnima Tithi Veda Vyasa Purnima Guru Purnima

Aashada Shudda Purnima Tithi Veda Vyasa Purnima Guru Purnima Vegaview: Aashada Shudda Purnima Tithi Veda Vyasa Purnima Guru Purnima వ్యాస పూర్ణిమ గురుపూర్ణిమగా ఉంది. రాక్షసాపహరణకు గురైన వేదాలు కలసిపోతే, ఆ మొదటిగురువుగా వేదాలను విభజించి, అష్టాదశ పురాణలను ప్రసాదించిన శ్రీమహావిష్ణువు అంశ అయిన వేదవ్యాస జన్మతిథి ఆషాడమాస పూర్ణిమ తిథి. ఈ ఆషాడ పౌర్ణమి రోజునే గురుపౌర్ణమిగా ప్రసిద్ది చెంది వేదవ్యాస మహర్షి సనాతనధర్మ ఆచార్యులచేత, జనుల చేత […]

Scroll to top