సైటు

Free Shortlinks Scanner Finding Main Site

Free Shortlinks Scanner Finding Main Site స్మార్ట్ ఫోను సౌలభ్యంగా ఉంటుంది, నచ్చిన వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు, నచ్చిన లైవ్ షో చూస్తున్నప్పడు, సోషల్ మీడియాలో స్నేహితులతో చాట్ చేస్తున్నప్పుడు లేక షాపింగ్, మొబైల్ ద్వారా చెల్లింపులు చేసేస్తున్నప్పుడు అయితే స్మార్ట్ ఫోను వాడేవారు పెరిగాక మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కూడా డిజిటల్ గా మారి, అందరి స్మార్ట్ ఫోనులు ప్రచార మాద్యమాలుగా మారుతున్నాయి. ఫేస్ బుక్, వాట్సప్, మెసెంజర్, ట్విట్టర్ ద్వారా అనే ఆన్ లైన్ కార్యకలాపాల […]

Scroll to top