స్టడీ

Mobile Apps

Smartphone Mobile Apps Smartphone Mobile Apps స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే జేబులో పెన్ లేకపోయినా, మనం ఏదైనా వ్రాయాలంటే ఫోనుతో ఫోటో తీయడమో లేక టైపు చేసి డ్రాఫ్ట్ లో సేవ్ చేసుకొని పెన్ లేకున్నా స్మార్ట్ ఫోనుతో గడిపివేయవచ్చు. సోషల్ మీడియాలో మన స్టేటస్ ఎక్కడ నుండి అయినా అప్డేట్ చేయవచ్చు, కానీ మొబైల్ డేటా అందుబాటులో ఉండాలి. బిల్ పేమెంట్, షాపింగ్, వాడిన వస్తువులు అమ్మకం కొన్ని మొబైల్ అప్స్ ఉపయోగించి అమ్మేయవచ్చు, […]

Scroll to top