Home > Devotional Songs

Every Planet Affecting every day And Every Planet Ruled By God

Every Planet Affecting every day And Every Planet Ruled By God Every planet affecting every day and every planet ruled by god in a week. గ్రహగతులను బట్టి దినసరి ఫలాలు ఉంటాయి అంటారు. అలా రోజును ప్రభావితం చేసే గ్రహాలకు అధి దేవత ఉంటే, ఆయా దేవతా మూర్తులను ఆరాధించడం సనాతన సంప్రదాయం. తెలియకుండా తప్పులు జరగకుండా కాపాడేందుకు భగవానుణ్ణి ప్రార్ధించడం,

Read More